Why the IELTS Program?

More than 14,000 organizations across 160 countries trust TOEIC scores to help inform the decisions that matter most. Your TOEIC score certificate provides you with a globally recognized confirmation of your English-language communication skills to set you apart in the global job market.

Sao Khue America IELTS Learning Solutions

Sao Khuê cung cấp các giải pháp học IELTS cho học viên từ 12 tuổi trở lên, bao gồm 4 lộ trình khác nhau được sắp xếp tuỳ theo trình độ. Học viên sẽ được tham gia kỳ kiểm tra năng lực đầu vào do Học viện tổ chức.

  • Học viên từ 12 tuổi trở lên bao gồm 4 trình độ khác nhau

  • Học trực tiếp tại lớp

  • Học kèm cặp 1:1

  • Học online qua các nền tảng Zoom, google meet…

  • Giảng viên nước ngoài hoặc giảng viên Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy phù hợp với trình độ, nhu cầu và mục tiêu của học viên.

  • Đào tạo học viên làm quen với chương trình học IELTS, xây dựng nền tảng tiếng anh

  • Đào tạo tiếng anh IELTS căn bản cho học viên

  • Đào tạo tiếng anh IELTS trung cấp, nâng cao trình độ ngoại ngữ

  • Đào tạo chuyên sâu tiếng anh IELTS cho học viên bao gồm 04 kĩ năng: Nghe (Listening); Nói (Speaking); Đọc (Reading), Viết (Writing).

  • Ôn luyện học viên thi đạt chứng chỉ IELTS

Stages Of IELTS Program?

More than 14,000 organizations across 160 countries trust TOEIC scores to help inform the decisions that matter most. Your TOEIC score certificate provides you with a globally recognized confirmation of your English-language communication skills to set you apart in the global job market.

Book A Consultant Meeting

English Teaching / Training English Test Study Abroad Immigration Summer Camp Other Service

We know from first hand the true meaning of the word support.

Fill out the form to request information